Onze gemeente wordt geleid door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen (zie diaconie).

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de wijkgemeente. Maandelijks komt de kerkenraad bijeen in een vergadering.

Predikant E.G. (Eddy) de Kruijf

Ds. E.G. (Eddy) de Kruijf
Zwanenkamp 828, 3607 PT Maarssen
06 – 40 63 29 38 // dekruijf @ live.nl

Contactpersoon/scriba

Dhr. G.M. Vader, Marco Pololaan 17, 3603 GA Maarssen, tel. (0346) 569 730, e-mail: g.m.vader.sr@gmail.com

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus heeft de volgende samenstelling:

  • predikant
  • 1 ouderling scriba
  • 5 pastorale ouderlingen, waaronder de scriba
  • 1 ouderling met speciale opdracht evangelisatie
  • 1 jeugdouderling
  • 3 diakenen
  • 3 ouderling-kerkrentmeesters