De Dorpskerk is een gezichtsbepalend gebouw in Maarssen. Oorspronkelijk werd de dorpskerk St. Pancratiuskerk genoemd. De kerk is in 1519 gebouwd. De Romaanse toren stamt zelfs uit de 12e of 13e eeuw. De Dorpskerk zit vol met mooie details. Zo wordt de grafkapel van de familie Huydecoper afgescheiden van de kerk door middel van een fraai smeedijzeren hekwerk uit 1721.

Op de vloer van het koor en het schip liggen verschillende grafzerken met opschriften, waarvan sommige met familiewapens. Verder bevinden zich in de kerk 10 historische rouwborden. Uit verschillende bronnen is bekend dat er in het begin van de 17e eeuw al rouwborden aanwezig waren. De preekstoel is een rijk gesneden kansel uit ca. 1700 en is door Jasper van Eeten gemaakt.  

Pronkstuk van de kerk is het Meere orgel, in 1790 gebouwd door de beroemde Utrechtse orgelmaker Abraham Meere (1761-1841). Dit orgel is aan de kerk geschonken door Geertruida Agneta Baronesse van Lockhorst (Vrouwe van Ter Meer en gehuwd met Francois de Witt, burgemeester te Amsterdam).

Het Meere orgel in de Dorpskerk neemt een belangrijke plaats in tussen de orgels in de Vechtstreek.