Met bijzondere diensten bedoelen we de diensten die afwijken van de reguliere diensten: doopdiensten, belijdenisdiensten, avondmaalsdiensten, trouwdiensten en rouwdiensten.

Doopdiensten

Een doopdienst is een gewone kerkdienst met een speciaal karakter. Tijdens de kerkdienst is er een moment ingeruimd om de kinderen te laten dopen. De doopdiensten houden we in de prachtige oude Dorpskerk.

De doop is hét zichtbare teken, dat het begin markeert van een leven met Christus.

In een doopdienst beloven ouders, voorafgaand aan de doop van hun kleine kind, dat ze hun kind zullen opvoeden naar Gods wil. Daarna doopt de predikant het kind in de naam van God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Het water is een teken van het verbond van God met het kind, dat betekent: Hij verbindt Zich aan het gedoopte kind.

De Heere God belooft hiermee ook, dat wij niet alleen kinderen van onze aardse ouders zijn, maar ook Zijn kinderen mogen zijn.

Belijdenisdienst

In een belijdenisdienst getuigen (vaak jonge) mensen van hun geloof. Ze belijden voor de gemeente dat ze geloven dat ze door Jezus vrij zijn gemaakt van hun zonden. Daarna krijgen ze de zegen van de predikant. Als ze in hun jeugd niet gedoopt zijn, worden ze in dezelfde dienst ook nog gedoopt. We spreken dan van de volwassendoop.

Avondmaalsdiensten

Zes keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Tijdens het avondmaal gedenken we in de eerste plaats de dood van onze Here Jezus Christus. Het brood dat wij breken herinnert ons aan het gekruisigde lichaam van Christus. De wijn die wij drinken herinnert ons aan het bloed van Christus. Wij geloven dat het bloed ons reinigt van onze zonden.

Trouwdiensten

In een trouwdienst vragen twee geliefden om een zegen over hun huwelijk. Door antwoord te geven op de vragen die de predikant hen stelt beloven ze trouw te zijn aan God en aan elkaar. Vervolgens zegent de predikant het echtpaar in. Wil je trouwen in de Dorpskerk, neem dan contact op met onze predikant: Eddy de Kruijf.

Rouwdiensten

In een rouwdienst wordt afscheid genomen van een geliefde. Voor veel mensen is de kerk een belangrijke plek in hun leven. Als er iemand is overleden is de kerk een goede plek om te rouwen, dankbaarheid te tonen en troost te  zoeken en te vinden. In een rouwdienst wordt het leven van de overledene herdacht en God aanbeden.

In geval van overlijden kan in verband met de uitvaart contact worden opgenomen met:

  • de koster dorpskerkmaarssen@gmail.com voor de Dorpskerk;
  • de wijkpredikant dekruijf@live.nl indien men de dienst door hem wil laten leiden.