We willen graag dat je je veilig voelt binnen de Ichthus Gemeente. Daarom hebben we nagedacht over
hoe we met elkaar willen omgaan. De basis hiervoor is dat er naar de ander wordt omgezien, we elkaar
met respect en integer behandelen naar het voorbeeld van onze Heere Jezus Christus.
De PKN heeft overkoepelend beleid ontwikkeld en onze gemeente sluit zich daarbij aan op de volgende
manieren.

Beleid

Er is beleid ontwikkeld over hoe we een veilige gemeente kunnen zijn, wat is samengevat in het
Beleidsdocument Veilige Gemeente. Hierin wordt beschreven hoe we bewustwording en preventie vormgeven in gedragscodes voor ambtsdragers, contactpersonen en leidinggevenden van jeugdwerk. Ook wordt de rol van vertrouwenspersonen beschreven en hoe we blijvend aandacht willen geven aan het onderwerp
Veilige Kerk.

Vertrouwenspersonen

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag of dat hebt gesignaleerd en je wilt daarover in gesprek, kun
je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud.
Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de
vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen.

Vragen over vertrouwenspersonen

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is gedrag waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen. Als je dat voor het eerst
meemaakt, denk je misschien dat het per ongeluk of onhandig is. Vaak kun je het wel ter sprake
brengen. Als het vaker voorkomt, het er langzaam insluipt of opzettelijk gebeurt, kan dat heel vervelend
zijn. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld gedrag waarbij iemand jouw lichamelijke grenzen overschrijdt.
Maar ook intimidatie en pesten horen bij ongewenst gedrag.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee je in vertrouwen kunt praten over ervaringen met
ongewenst gedrag (misbruik) binnen de kerk. Het kan zijn dat je zelf ervaringen hebt met ongewenst
gedrag. Maar ook kan het zo zijn dat je signalen ziet waar je je zorgen over maakt en die je graag wil
delen. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover!
De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Ook hebben ze kennis van
vertrouwde professionele instanties. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon hulp en ondersteuning
bieden bij het doen van een melding of een klacht.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

De Ichthus Gemeente heeft twee vertrouwenspersonen:

  • Ria van der Staaij
    Woont sinds 1977 in Maarssen en sindsdien lid van de gemeente.
  • Frank Verkerk
    Frank is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Maarssen. Hij is sinds 2016 lid van de gemeente.

Contact met de vertrouwenspersonen

Je kunt contact opnemen met Ria en Frank door een email te sturen naar vertrouwenspersonen@ichthus-gemeente.nl.
Vervolgens zullen Ria en Frank contact met je opnemen.
Gemeenteleden kunnen ook contact opnemen met Ria en/of Frank via hun contactgegeven in de Ichthus
app.

Wat gebeurt er als ik contact opneem met een vertrouwenspersoon?

Je kunt zelf bepalen wat voor jou de prettigste manier is om contact te hebben met de
vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld een afspraak maken op een neutrale plek, een bel-afspraak maken
of welke manier van contact voor jou het beste werkt. De contactpersonen bieden een luisterend oor en
je kunt in vertrouwen delen wat je op je hart hebt. Vervolgens zullen ze je helpen om te bedenken wat je
het beste kunt doen.

Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er altijd vertrouwelijk om
wordt gegaan met de informatie die verteld wordt. Zonder overleg zal de vertrouwenspersoon geen
verdere stappen ondernemen of iets doen met de informatie die gegeven is. Er worden ook geen
inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad of andere instanties.
De vertrouwelijkheid en geheimhouding werkt vanzelfsprekend binnen wettelijke kaders. Een voorbeeld
is dat strafbare feiten niet door mogen blijven gaan en in zo’n geval kunnen de vertrouwenspersonen
helpen met nadenken over melden. Maar je kunt er altijd op vertrouwen dat er niets achter je rug om
gedaan of gemeld zal worden.

Praten met iemand buiten de gemeente

Misschien wil je liever praten met iemand buiten de gemeente of een situatie melden bij een meldpunt.
Daarvoor zou je gebruik kunnen maken van de volgende mogelijkheden.

  • Veilige Kerk is een site van de PKN met veel informatie over wat je kunt verwachten van je gemeente met betrekking tot Veilige Kerk, ook als je een situatie wil melden.
  • Als PKN-gemeente zijn we aangesloten bij het Meldpunt Misbruik (in Pastorale Relaties).
  • Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis