Als wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Maarssen heeft wijkgemeente Ichthus een zogenoemde ANBI status.

ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat iedereen die een gift doet, deze bij de aangifte fiscaal van de belasting mag aftrekken. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Iedere kerkelijke gemeente en diaconie is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Zie voor de gegevens van wijkgemeente Ichthus/Protestantse Gemeente Maarssen:

Bankrekeningnummers

Contactpersoon

Sophia de Kruijf, e-mail: sophiaenjohan@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Ichthus beschikt over 3 bankrekeningnummers:

 • NL03 RABO 0373 7247 05
  Deze bankrekening wordt voor alle wijkactiviteiten gebruikt, zoals: evangelisatie, jeugdwerk, Roemeniƫ commissie, zending.
  Bij betalingen graag het doel van de bijdrage aangeven.

  Verder zijn er twee speciale bankrekeningen die alleen voor respectievelijk de Aktie Kerkbalans en Quotum/Solidariteitskas worden gebruikt:
 • NL15 RABO 0373 7246 83
  Deze bankrekening is voor de vrijwillige bijdragen voor de Aktie Kerkbalans bestemd.
 • NL78 RABO 0373 7247 13
  Deze bankrekening is voor betalingen voor het Quotum en de Solidariteits Kas bestemd.