De Ichthus-gemeente in Maarssen bestaat uit mensen die Jezus Christus in hun leven centraal willen stellen. Elke zondag komen we twee keer bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. We houden dan dienst in de Dorpskerk of de Open Hof. Zie Diensten en activiteiten voor het actuele rooster.

Wij vinden het belangrijk in ons dagelijkse leven invulling te geven aan ons geloof. Veel kerkleden ontmoeten elkaar regelmatig op een kring, om elkaar hierin te ondersteunen en te inspireren. Wat wij geloven en hoe wij kerk willen zijn hebben we samengevat in 5 G’s. Het fundament van onze gemeente is Genade: God zond Zijn zoon naar de aarde. Jezus stierf en overwon de dood. Voor de fouten die wij nu maken is toen door Hem betaald. God heeft zich met ons verzoend. Met elkaar willen we een hechte Gemeenschap vormen, waar iedereen een plekje heeft en waar we elkaar accepteren zoals we zijn. Gebed is de dragende kracht van onze gemeente. Met elkaar willen we groeien in geloof (Geloofsgroei) en Getuigen zijn van Zijn liefde in de wereld om ons heen. Ons verlangen is dat steeds meer mensen tot geloof zullen komen.

Logo

In ons logo staan het bekende Ichthus-teken en ook het “wagenwiel” weergegeven. Het wagenwiel was (naast de vis) ook een symbool waaraan vroege christenen elkaar herkenden. Met de spaken en het wiel kunnen de Griekse letters van het woord Ichthus worden gevormd, vertaald: Jezus, Christus, Gods, Zoon en Redder.  De cirkel zelf symboliseert eenheid, Gods volkomenheid en eeuwigheid. De verschillende kleuren laten de veelkleurigheid van de christelijke gemeente zien.

Logo van de Ichthus gemeente Maarssen

Beleidsplan

Ons beleidsplan begint met de missie van de Ichthus-gemeente, deze missie wordt vervolgens uitgewerkt binnen de verschillende beleidsterreinen. Het geheel wordt afgesloten met de beleidsvoornemens, wat een goede samenvatting is van het voorgaande.

Wij hopen dat dit beleidsplan in de komende tijd richting zal geven aan het gemeente-zijn, zodat onze gemeente vrucht zal dragen tot eer van God en ten dienste van de naaste.

De Ichthus-gemeente is één van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Maarssen.