Ichthus tijdens Corona

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen (max. 30) toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Tijdens de ochtenddienst is er eens per twee weken zondagsschool, gedurende de hele dienst.

Bent u aanwezig met een taak, dan is aanmelden niet nodig. Denk aan: dominee, kerkenraad, koster, organist, beamerteam. De gezinsleden die meekomen moeten zich wel aanmelden.

Meld u hier aan.

Daarnaast zijn de diensten nog steeds online te volgen via Kerkdienst Gemist en via het Ichthus YouTube kanaal.

Diensten

Onze wekelijkse dienst op zondagmorgen start om 10.00 uur. Op zondagavond begint de dienst meestal om 18.30 uur, jeugddiensten en sommige gezamenlijke diensten met de Christelijke Gereformeerde Kerk De Hoeksteen om 17.00 uur. Zie Diensten en activiteiten voor het actuele rooster.

De diensten worden gehouden in de Dorpskerk of de Open Hof en de gezamenlijke diensten met de Christelijke Gereformeerde Kerk in de Dorpskerk of De Hoeksteen.
Onze diensten hebben een redelijk vaste structuur. Tijdens de diensten bidden we, zingen we, lezen we uit de bijbel en luisteren we naar een preek om zo de Bijbel beter te leren kennen en begrijpen.

Gebed

Tijdens de dienst zijn er verschillende momenten waarop we met elkaar bidden. We geloven dat we door te bidden de Here God direct aanspreken en met Hem dus in contact gaan. De dominee gaat voor in gebed en als gemeente bidden wij met hem mee. In ons gebed staan we onder andere stil bij de zieken van de gemeente en vragen we een zegen over de dienst.

De preek

Een groot deel van de dienst wordt ingenomen door de preek. In de preek legt het gelezen Bijbelgedeelte uit en past het toe op onze levens, ons geloof in deze tijd.

Zingen

In onze diensten zingen we graag. Hiermee geven we uiting aan ons geloof, danken en bidden we tot God of loven en prijzen we Zijn grote Naam. We zingen uit verschillende bundels (de psalmen, weerklank en op toonhoogte), maar de liederen worden ook geprojecteerd op de beamer. Tijdens het zingen worden we begeleid op het orgel of de piano. Tijdens jeugddiensten worden we begeleid door een band.

Kinderen

Voor de kinderen tot 4 jaar is er een crèche in ‘t Honk (links van de kerk). De kinderen kunnen hier voor de dienst gebracht worden. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar is er tijdens de crèche een peuterbijbeluur: samen zingen, luisteren en kijken naar een verhaal en samen kleuren of knutselen. Tijdens de collecte kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Voor de kinderen van de basisschool is er tijdens de dienst zondagsschool om te leren uit de Bijbel, te zingen en samen te bidden. De vorm verschilt per leeftijdsgroep (er zijn 3 groepen). We beginnen met elkaar in de kerk en halverwege de dienst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Voor het einde van de dienst komen alle kinderen terug de kerk in om met elkaar de dienst te eindigen en de zegen te ontvangen.

De collectes

Aan het eind van de dienst houden we een aantal (meestal 3) collectes. Met deze collectes halen we geld op voor mensen die weinig geld hebben (diaconie), voor onderhoud van onze gebouwen en het houden van onze kerkdiensten en voor zendingsactiviteiten. Meer hierover vindt u op de pagina diaconie.

Na de kerkdienst

Regelmatig ontmoeten we elkaar na de kerkdienst onder het genot van een kop koffie of thee in het koor van de Dorpskerk, het Trefpunt, of de Open Hof.