Hieronder kunt u de handouts downloaden van de preken die onze predikant heeft uitgesproken (vanaf mei 2021). Vragen of reacties op de preken zijn van harte welkom.

Preken over het boek Jozua

 1. Preek over Jozua 1 (een nieuwe start)
 2. Preek over Jozua 2
 3. Preek over Jozua 3-4 (waarom staan die stenen daar)
 4. Preek over Jozua 6

Preken over het boek Ezechiel

 1. Preek over Ezechiel 1 (Gods mobiele heiligdom)
 2. Preek over Ezechiel 2 en 3 (Ezechiel tot profeet aangesteld)
 3. Preek over Ezechiel 3 en 4
 4. Preek over Ezechiel 34, 1-24
 5. Preek over Ezechiel 36, vers 16-38 (Soli Deo Gloria)
 6.  Preek over Ezechiel 37, 1-14 (Pinksteren het feest van de hoop)
 7. Preek over Ezechiel 47, vers 1-12

Preken over Amos

 1. Preek over Amos 1-2
 2. Preek over Amos 3-4 (de leeuw en de koeien)
 3. Preek over Amos 5, vers 4 (Zoek Mij en leef)
 4. Preek over Amos 7 (een verbindende schakel zijn)
 5. Preek over Amos 9 (toch overwint eens de genade)

Preken over de diverse onderdelen van de liturgie

 1. Preek over Psalm 122 (aanvangslied en stilte voor de dienst)
 2. Preek over Openbaring 1, vers 1-8 (votum en groet)
 3. Preek over Kolossenzen 3,16 (zingen voor God en voor elkaar)
 4. Preek over Mattheus 3 (de Wetslezing)
 5. Preek over Romeinen 10, vers 16 (de preek)
 6. Preek over 2 Korinthiers 8 en 9 (de collecte)
 7. Preek over Romeinen 15, 33-33 (de voorbeden)
 8. Preek over Numeri 6, 22-27 (de zegen van God)

Adventspreken

 1. Preek over Jesaja 40, vers 1-11 (Troost Mijn volk)
 2. Preek over Genesis 3, vers 1-19 (‘mens, waar ben je’)
 3. Preek over Openbaring 12, vers 1-17
 4. Preek over Jesaja 9, vers 1-9 (een Twijgje uit de afgehouwen boomstronk Isai)

Preken over het Mattheusevangelie

 1. Preek over Mattheus 1, vers 1-17 (de stamboom van Jezus, de Christus)
 2. Preek over Mattheus 1, vers 18-25 (Eerste Kerstdag)
 3. Preek over Mattheus 2, vers 1-12 (de wijzen uit het oosten)
 4. Preek over Mattheus 2 (God met ons, vraagteken)
 5. Preek over Mattheus 3 (de Wetslezing)
 6. Preek over Mattheus 4, 23 – 5,12 (Gelukkig ben je)
 7. Preek over Mattheus 8,14-17
 8. Preek over Mattheus 16,21-28 (jezelf verloochenen en je kruis op je nemen)
 9. Preek over Mattheus 18, 1-6 en 10-14 (op de kleintjes letten)
 10. Preek over Mattheus 24, vers 1-14 (tekenen van de tijd)

Preken over het Lukasevangelie

 1. Preek over Lukas 8^J vers 4-15 (de gelijkenis van het zaad)
 2. Preek over Lukas 8, vers 22-25 (de storm op het meer)
 3. Preek over Lukas 8,40-56 (het dochtertje van Jaïrus)

Preken over het Johannesevangelie

 1. Preek over Johannes 12, 12-32 (intocht van Jezus en het stervend tarwegraan)
 2. Preek over Johannes 19, vers 5 (Zie, de Mens)
 3. Preek over Johannes 20, 19-31 (een opstandingslichaam met littekens)

Preken over Handelingen

 1. Preek over Handelingen 2, vers 37-47 (het Pinkstervuur brandende houden)
 2. Preek over Handelingen 3,1-16 (Heilig Avondmaal)
 3. Preek over Handelingen 4,32-5,11 (Ananias en Saffira)
 4. Preek over Handelingen 5, vers 41
 5. Preek over Handelingen 6,1-17 (Gedoe in de gemeente)
 6. Preek over Handelingen 15, 35-41

Preken over de Romeinenbrief

 1. Preek over Romeinen 6,1-11 (met de Heere gestorven en weer opgestaan)  (Eerste Paasdag – doopdienst)

Preken over de Galatenbrief

 1. Preek over Galaten 1 (Jezus Christus, onze basisverzekering)
 2. Preek over Galaten 5, 1-24 (Lang leve de vrijheid)

Andere preken

 1. Preek over 1 Petrus 2, vers 5 (intrededienst)
 2. Preek over Openbaring 7, vers 9-17 (laatste zondag kerkelijk jaar)
 3. Preek over Jakobus 4, vers 15 (deo volente)