De Begraafplaats/het Kerkhof Dorpskerk Maarssen ligt naast de monumentale Dorpskerk.

In 2008 heeft de Gemeente Maarssen (nu Stichtse Vecht) toestemming gegeven aan de toen nog Hervormde Kerk Maarssen, om nieuwe grafrechten te mogen uitgeven. Bij die gelegenheid is een nieuw beheersreglement opgesteld, waarin onder andere is bepaald dat uitsluitend aan leden van de toen nog Hervormde Kerk Maarssen (en of haar rechtsopvolgster) een recht van begraven kan worden toegekend. Hierdoor draagt de begraafplaats (of zo u wilt het Kerkhof) een besloten karakter.

De huidige Beheerscommissie van de Begraafplaats Dorpskerk Maarssen voert sinds 2008 het Beheer en de Administratie van de Begraafplaats/Kerkhof Dorpskerk Maarssen. Het Kerkhof kent geen winstoogmerk; van de behaalde resultaten wordt jaarlijks volgens een bepaalde verdeelsleutel een deel overgeschreven naar het Onderhoudsfonds van de Dorpskerk en een restant naar het Onderhoudsfonds van het Kerkhof.

De Begraafplaats/het Kerkhof Dorpskerk Maarssen is opgeknapt en voor een deel ingericht met 60 nieuwe graven. Voor deze graven zijn vanaf 2008 grafrechten tegen een bepaalde koopsom uitgegeven. In de loop der tijden zijn er van het oude gedeelte grafrechten teruggegeven aan de Kerk. Door de wijze van het begraven destijds – strak aaneengesloten –  zijn veel van die plekken thans niet meer bereikbaar om daar een nieuw graf aan te leggen. Naar de stand van heden zijn voor praktisch alle nieuwe graven grafrechten uitgegeven, behoudens enkele reserveplekken en nog een nieuw aangelegde grafkelder.

Verder onderzoekt de Commissie de mogelijkheid om – op een bepaalde deel – aan de hand van de oude dossiers, waar reeds oude stenen zijn weggehaald en van enkele van die graven nauwelijks historische feiten bekend zijn of geen nabestaanden van de overledenen meer bekend zijn, aldaar nog een aantal nieuwe graven in te richten. Voor het overzicht van deze graven klik hier.

De Beheerscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Wijkgemeenten De Ark, Ichthus en Ontmoetingskerk (in de oude situatie de wijken 1, 2 en 3 van de Hervormde Kerk Maarssen), zijnde: de heren H. van der Grift, D. Niesing, C. van Wijk (secr./wrnmd. voorzitter) en A. Spork (administrateur).
Verantwoording wordt afgelegd aan de Centrale Commissie van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Maarssen.