Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. In navolging van Jezus willen wij als Ichthus-gemeente dienstbaar zijn aan onze naaste dichtbij, in Maarssen, maar ook ver weg, elders in de wereld. Dit doen we via onze diaconie.

Om mensen in Maarssen te helpen is onze gemeente onderdeel van het Platform Diaconaal Overleg Maarssen. Doel van het platform is om vanuit de plaatselijke kerken een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Maarssen. Onze activiteiten:

  • Individuele noodhulp voor iedereen in Maarssen die door welke oorzaak dan ook in financiële nood verkeert of dreigt te raken. Deze hulp is aanvullend op die van de gemeente. Het gaat hierbij niet om langdurige financiële hulp, maar om eenmalige financiële ondersteuning.
  • Verjaardagstassen. Ieder kind heeft recht op een feestelijke verjaardag. Daarom mag iedereen die een U-pas heeft een verjaardagstas aanvragen, gevuld met slingers en ballonnen, een tegoedbon voor een taart en een traktatie op school en een cadeaubon voor de jarige om zelf iets uit te zoeken.
  • Kerstpakketten. Elk jaar worden er rond de kerstdagen kerstpakketten rondgebracht bij inwoners van Maarssen met een smalle beurs.

Verder werken we samen met de voedselbank.

Wereldwijd ondersteunen we, naast hulp bij natuurrampen, elk jaar een specifiek project. In 2018 was dat Las estrellas de Quito. Een opvanghuis voor kinderen.

Binnen onze gemeente zorgt de diaconie ervoor dat:

  • oudere en zieke mensen als groet van de gemeente rond dankdag een oogstgroet krijgen en rond Pasen een paasplantje.
  • iedere week iemand uit de gemeente een bos bloemen van de kerk krijgt, als bemoediging of om te delen in vreugde.
  • dat de praktische zaken rondom het Heilig Avondmaal worden geregeld, in de kerk, in zorgcentra of aan huis voor wie niet meer naar de kerk kan.
  • er mensen zijn die oudere mensen van en naar de kerk rijden als hier prijs op wordt gesteld.