JONGVOLWASSENENKRING

Doelgroep20+ ongeveer, man/vrouw
Typering van de kring:We wisselen af, bij wie er kring is die bereid het voor. Tijdens de avonden is er naast gebed, Bijbellezen en gesprek-over-het-thema altijd ook tijd voor persoonlijke verhalen en een grapje 😊. 
Kringmateriaal:We gebruiken nu (2024) voor het tweede jaar het boekje over Jozua, sterk en moedig als Jozua van het evangelisch werkverband. Dit is heel gebruiksvriendelijk en past goed bij onze kring. De voorbereiding vraagt weinig tijd. 
Contactpersoon:Lianne Terpstra

SENIOREN-BIJBELKRING

Doelgroep65+ , mannen / vrouwen
Typering van de kring:De bijeenkomsten zijn doorgaans elke 2e woensdag van de maand, van 10.00 uur tot 11.30 uur in ’t Honk. De ontvangst wordt verzorgd door twee gastvrouwen. Na de opening (lied en gebed) wordt met elkaar een gedeelte uit de Bijbel gelezen. Dit Bijbelgedeelte wordt vervolgens uitgediept door uitleg over het Bijbelgedeelte en door een kringgesprek. Alle inbreng wordt op prijs gesteld, maar het is ook mogelijk om gewoon te luisteren (als men dat prettiger zou vinden). De leiding van de Bijbelstudie wordt (meestal) verzorgd door de predikant.
Kringmateriaal:De Bijbel, handout met korte inleiding over Bijbelgedeelte/, liederenbundel.
Contactpersoon:Ria van der Staaij (06-43911048/ mariavanderstaaij@hotmail.com)

FOCUSKRING

DoelgroepIedereen is welkom, huidige samenstelling: vrouwen 30-50 jaar
Typering van de kring:We proberen afwisselende avonden te houden (thema, creatief, wandeling). Niet elk seizoen wordt er gewerkt met een boekje (alle avonden hebben dan vaak hetzelfde ‘stramien’). De voorbereiding is wisselend door de kringleden. We combineren geloofsgesprekken/ervaringen/belevingen met ontspannen momenten. Persoonlijke band/omzien naar elkaar is ook belangrijk.
Kringmateriaal:Wisselend. Er zijn seizoenen dat we een boekje behandelen maar er is ook ruimte voor eigen onderwerp of een creatieve invulling.
Contactpersoon:Hannie Coers (06- 20 52 79 99 / jrcoerskroon@gmail.com)

GEZAMENLIJKE KRING ICHTHUS (PKN & HOEKSTEEN (CGK)

DoelgroepIedereen is welkom, huidige samenstelling: mannen + vrouwen van 35 – 60 jaar
Typering van de kring:Per seizoen behandelen we meestal een boekje. We proberen het soort boekje af te wisselen. In de afgelopen periode hebben we ook gebruik gemaakt van boekjes i.c.m. korte beeldfragmenten op een DVD. De voorbereiding is wisselend door de kringleden. We combineren geloofsgesprekken / ervaringen / belevingen met ontspannen momenten. De sfeer is open en ontspannen, iedereen voelt zich er thuis. Naast het serieuze deel is er altijd ruimte voor ontspanning en persoonlijk gesprek. Elke avond wordt afgesloten met een drankje en wat lekkers.
Kringmateriaal:Meestal wordt er gebruik gemaakt van een boekje wat een groot deel of het hele seizoen beslaat. Daarnaast is er altijd ruimte voor invulling met een eigen onderwerp.
Contactpersoon:Hannie Coers (Ichthus – 06- 20 52 79 99 / jrcoerskroon@gmail.com) en Anke Sillars (Hoeksteen)

BOEKENKRING

DoelgroepIedereen die het fijn vindt om wat pittige kost tot zich te nemen en theologische boeken of boeken met een link naar het geloof te lezen.
Typering van de kring:Voorafgaand aan elke kringavond wordt een aantal pagina’s / hoofdstukken uit een boek gelezen. Tijdens de kringavond wordt met elkaar de inhoud van wat is gelezen samengevat en daarop vervolgens gereflecteerd: wat sprak ons aan? Wat hebben we geleerd? Waar schuurde het?
Kringmateriaal:Boeken die door de kringleden samen worden uitgekozen (voorbeelden uit het verleden: Jonathan Sacks, Tom Wright).
Contactpersoon:Lizette de Kruijf (06-57996506 / ljdekruijf@gmail.com)

GERARD DOU KRING

DoelgroepBewoners Gerard Douhuis (Begeleid wonen)
Typering van de kring:De bijeenkomsten zijn doorgaans elke 3e woensdag van de maand, van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Gerard Dou huis. De ontvangst wordt verzorgd door een gastvrouw. Na de opening (lied en gebed) wordt met elkaar een gedeelte uit de Bijbel gelezen. Dit Bijbelgedeelte wordt vervolgens uitgediept door uitleg over het Bijbelgedeelte en door een kringgesprek. De leiding van de Bijbelstudie wordt (meestal) verzorgd door de predikant.
Kringmateriaal:De Bijbel in eenvoudige taal, handout met korte inleiding over Bijbelgedeelte/, liederenbundel.
Contactpersoon:Ria van der Staaij (06-43911048/ mariavanderstaaij@hotmail.com)

GEBEDSKRING

DoelgroepIedereen is welkom
Typering van de kring:De bijeenkomsten zijn doorgaans op de laatste vrijdag van de maand, van 19.00 uur tot 20.00 uur in ’t Honk. Eerst zal worden gebeden, waarna wordt gezongen en een aflevering van Eerst Dit wordt beluisterd (over bidden). Daarna zal worden geïnventariseerd of er gebedspunten zijn om voor te bidden, waarna in een kringgebed met elkaar wordt gebeden. (Het is niet verplicht om hardop mee
te bidden). Er wordt afgesloten met een lied.
Kringmateriaal:Afleveringen van de podcast Eerst Dit (EO en IZB).
Contactpersoon:Wim de Graaf (wdegraaf574@gmail.com)