Wij vinden het belangrijk in ons dagelijkse leven invulling te geven aan ons geloof en te bouwen aan onze persoonlijke relatie met God. Een groot aantal kerkleden ontmoet elkaar daarom regelmatig op een kring, om elkaar hierin te ondersteunen en te inspireren.

Veel kringen komen op 3-wekelijkse basis bijeen bij één van de kringleden thuis. Deze regelmaat maakt het mogelijk één van de diensten op de zondag voorafgaand aan een kring af te stemmen op het onderwerp dat die week aan bod komt. De koppeling tussen kerk, kring en maatschappelijk leven vormt een belangrijk onderdeel van ons “kerk-zijn”.

Wat betreft de onderwerpen die tijdens de kringen besproken worden, is het jaar onderverdeeld in drie blokken. In twee blokken behandelen we gemeentebreed hetzelfde onderwerp. Tijdens het middelste blok vullen de kringen zelf het onderwerp in.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op met onze predikant.

Overzicht van kringen:

  • Jongerenkring – Mannen en vrouwen tussen de 25 en 35.
  • Mannenkring – Mannen, 30+. Komt eens in de drie weken bij elkaar op maandagavond.
  • Vrouwenkring – Vrouwen tussen 35-50. Komt eens in de drie weken bij elkaar op dinsdagavond.
  • Focuskring – Vrouwen tussen 35-50. Komt eens in de drie weken bij elkaar op een wisselende avond.
  • Gesprekskring – Mannen en vrouwen, 60+. Komt elke tweede woensdagavond van de maand bijeen.
  • Bijbelkring ‘t Trefpunt – Mannen en vrouwen, 60+. Komt elke laatste woensdagmorgen van de maand bij elkaar.

Daarnaast zijn er nog enkele bijbelkringen die regelmatig bijeenkomen in één van de verzorgingshuizen. Deze kringen volgen een ander programma.

  • Bijbelkring Gerard Douhuis – Komt elke laatste dinsdagmorgen van de maand bijeen.
  • Bijbelkring Maria Dommer – Komt elke laatste dinsdagavond van de maand bij elkaar.

Gebedskring

Op elke laatste vrijdag van de maand komt onze gebedsgroep bijeen om God te danken en samen te bidden voor uiteenlopende zaken. Iedereen is welkom om hardop of in stilte mee te bidden. Zie Diensten en Activiteiten voor de eerstvolgende bijeenkomst.