Zondag 5 april 2020, Palmpasen, Ochtenddienst om 10 uur voor de kerkdienst van de PKN Ichthus en de CGK de Hoeksteen vanuit de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer

het FEEST dat NIET DOORGING
Matteüs 2 1

Welkom en mededelingen
Psalm 118: 1 (ob)
Psalm 118: 9 (nb)
Stil gebed – we richten ons hart op de Here
Wij belijden onze afhankelijkheid en ontvangen Zijn groet
Kyrie (Sela)
Gebed
De wet in vraagvorm
Ik ben de HERE, uw, jouw God, die je in de vrijheid zet. Daarom vraag Ik je:
1 Ben Ik echt de belangrijkste voor jou, elke dag van je leven?
2 Laat je Mij zijn wie Ik ben, en vereer je Mij zoals Ík het graag wil, en wijs je daarin ook je kinderen de goede weg?
3 Is Mijn naam je zoveel waard, dat je er echt voor opkomt, ook tegenover anderen?
4 Reserveer je de eerste dag van de week als rustdag echt voor Mij; een dag van vrijheid, vrede en vieren?
5 Erken je de verhoudingen waarin God je plaatst, bijvoorbeeld als kinderen en ouders naar elkaar toe?
6 Gun je je naaste zijn of haar plek en zoek je echt het goede voor hem, voor haar?
7 Ga je zuiver om met liefde, relaties en seksualiteit?
8 Respecteer je het bezit van je naaste, en wil je tevreden zijn met wat Ik je geef?
9 Ben je zuiver en oprecht in wat je tegen en over je naaste zegt?
10 Vertrouw je Mij in Mijn zorg voor jou, en is jouw hart echt Mijn woonplaats? Wie zo in oprechte liefde leeft, voor Mij en met zijn, met haar naaste, die mag zich zeker weten van Mijn zegen.
Psalm 51 (The Psalm Project)
Kindermoment
Hosanna Hossana (Elly en Rikkert)
Bijbellezing: Mattheüs 21: 1-17
Overdenking: ‘Het feest dat niet doorging’
Vul dit huis met Uw glorie (Opw 815)
Gebeden
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst Nogmaals brengen we de mogelijkheid onder de aandacht om per bank een gift over te maken. Op de ze manier kunnen we ook praktisch omzien naar onze naasten – de Voedselbank Stichtse Vecht – en de reguliere kerkelijke kosten dekken in een tijd dat er geen collecte inkomsten zijn.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte april 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.
U kunt ook onderstaande  Qr & Barcode hiervoor gebruiken:
Lvdk 120: 1, 4
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.