Zondag 26 april 2020, gezamenlijke ochtenddienst met de CGK”De Hoeksteen” in de Dorpskerk

Voorganger: prof. dr. F. G. Immink

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!
Psalm 4:7

Welkom en mededelingen
Alle volken, looft de Here (Lvdk 464: 1, 2)
Stil gebed, votum en begroeting
Wat hou ik van Uw huis (Opw 715)
Gods wil voor ons leven
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! (Lvdk 437: 1, 2, 3)
Gebed
Bijbellezing: Psalm 4
Bijbellezing: 2 Korinthe 4: 5-6
Kindermoment
Ik ben veilig in Jezus’ armen (OK 10)
Preek n.a.v. ‘Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!’
Psalm 4: 1, 4 (ob)
Gebeden
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst
Uw gaven kunt u overmaken via de bank te maken of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte april 2020’. Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.

Psalm 130: 3 (dnp)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.