Liturgie: 7 juli, 17:00 (dienst met de CGK in de Hoeksteen)

In deze gezamenlijke dienst met de CGK Maarssen gaat ds. G.J. Codée (PKN) voor.

Hoe onze diensten eruit zien en wat we in onze diensten doen hebben we op deze pagina beschreven.

Liturgie

Zingen: Psalm 1: 1 en 2 Weerklank

Votum en groet

Zingen: Lied 281 OTH Mijn Vader, dank U wel, 1, 2, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42: 1 en 3 OB

Gebed

Schriftlezing Lukas 15: 1-7

Zingen: Psalm 112a Weerklank: 1, 2 en 3

Verkondiging

Zingen: Psalm 84 Wat hou ik van uw huis 1, 3 en 5

Dankgebed

Zingen: Kinderen komen terug van het Bijbeluur

Collecte

Kinderen vertellen over het Bijbeluur

Zingen: Psalm 33: 6 en 11 OB

Zegen

Reacties zijn gesloten.