Zondag 19 april 2020, ochtenddienst om 10 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer

GA ONDERWIJS en LEER – Matteüs 2 8

Welkom
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (Lvdk 476: 1, 5)
Stil gebed, votum en begroeting
Thuis (Sela)
Gods wil voor ons leven
Ik ben de HERE, uw God, ik ben de Levende. Waar mijn leven stroomt, daar is de ware vrijheid. Mijn geboden wijzen de weg voor een leven achter Jezus aan. Een weg als licht van de wereld, als zout van de aarde.
Leer het leven dat God je geeft,
door Hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen;
door Hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld;
door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken;
door te genieten van de rust die Hij je geeft.
Leef het leven dat God je geeft,
door je vader en moeder te eren als de ouders die Hij je gaf;
door in daden, woorden en gedachten je naaste voluit te respecteren;
door trouw te zijn in het huwelijk en zuiver om te gaan met je lichaam;
door het goede voor je naaste te zoeken en te bevorderen;
door eerlijk en oprecht over je naaste te spreken;
door je naaste te gunnen wat God aan hem schenkt.
Zo mogen we samen Jezus volgen. Hij die ons de Vader heeft doen zien. Jezus dé Levende, hij gaat ons voor.
Psalm 27: 5, 7 (ob)
Gebed
Kindermoment
Geef het door
Bijbellezing: Mattheüs 28: 11-20
Overdenking
‘Pay it forward…’
Maak ons tot een stralend licht (Opw 346)
Gebeden
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst
Uw gaven kunt u overmaken via de bank te maken of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte april 2020’. Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.

Houd vol (Opw 798)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.