Zondag 17 mei 2020 gezamenlijke ochtenddienst met de CGK De Hoeksteen om 10 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. M.P.D. Barth (pkn)
Welkom en mededelingen
Tienduizend redenen (Opw 733)
Stil gebed, votum en begroeting
Psalm 84 (Psalmen voor nu)
Lezing van Gods wet
Psalm 19: 1, 6 (ob)
Gebed
Kindermoment
Bijbellezing: Lukas 24: 13-35
Op weg naar Emmaüs
Verkondiging:
Psalm 142: 1, 2, 5, 7 (ob)
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Uw gaven kunt u overmaken via de bank te maken of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte mei 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.

 

Psalm 118: 1, 5 (nb)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.