Zondagmiddag 15 maart willen we gezamenlijk met de CGK om 15.30 uur een moment van gebed en bezinning uitzenden vanuit de Open Hof Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk).

 
 

Afgelopen week hebben wij als kerkenraden gezamenlijk overleg gevoerd over de maatregelen die de overheid heeft aangekondigd inzake het coronavirus. De maatregel om evenementen af te gelasten bij meer dan 100 personen treft ook onze samenkomsten. Als kerkenraden hebben wij het besluit genomen de voorgenomen erediensten in de maand maart NIET door te laten gaan op de gebruikelijke manier. Dit besluit omvat tevens dat de viering van het Heilig Avondmaal tot nader order wordt uitgesteld.

Zondagmorgen 15 maart is er vanuit de Ichthus en de Hoeksteen géén uitzending.

Zondagmiddag 15 maart willen we om 15.30 uur een moment van gebed en bezinning uitzenden vanuit de Open Hof. Via KerkTV (https://kerkdienstgemist.nl/stations/102) is deze dienst met beeld te volgen.

Moment van gebed en bezinning dat zal worden bijgewoond door een klein aantal gemeenteleden in de vorm van de dominee, kerkenraadsleden en eventuele gezinsleden.

Zo houden we plaatselijk, ook in onze gemeenten, de gebeden en lofzang gaande.

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
 

Voor zondagmorgen worden via diverse kanalen alternatieven aangeboden.

Als mogelijke invulling voor komende zondagmorgen wijzen wij op het volgende:

  • De EO zendt op NPO2 om 9.20 uur een televisiekerkdienst uit waarin ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, zal voorgaan. De Protestantse Kerk heeft hierbij ook werkvormen ontwikkeld voor gezinnen. Informatie hierover is te vinden op: http://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/programma-psalm-25
  • De Protestantse Kerk heeft enkele werkvormen gemaakt die kunnen helpen om kerk te zijn, ook als de kerkdienst niet doorgaat. Informatie hierover is te vinden op: http://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programma/coronavirus
  • Via Groot Nieuws Radio wordt er om 10.00 uur een kerkdienst uitgezonden met als voorganger ds. Ron van der Spoel. Na de dienst is er de mogelijkheid via WhatsApp en de website van Groot Nieuws Radio door te spreken over de dienst en vragen te stellen.
  • Studio Sprankel biedt een pakket aan om thuis samen met de kinderen een viering in te richten. Informatie hierover is te vinden op: https://www.bijstudiosprankel.nl/c-4745313/downloads/.

Zondag 15 mrt 2020, middagdienst
korte dienst van gebed en bezinning – zondag Oculi

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
 
Welkom en gebed
Mijn ogen zijn gevestigd (Weerklank 509)
Bijbellezing: Jesaja 53: 1-12
Overdenking ‘Hoop in lijden!’
Lvdk 48: 1, 5, 10
Gebeden deze worden afgewisseld met Lvdk 381: 2, 3 en 5
Lvdk 381: 2, 3, 5
Bidden samen het Onze Vader
Ga met God (NLB 416: 1, 2, 3, 4)
Zegen (staande)
 
Collecteren in een nagenoeg lege kerk?
Het is vrij lastig om de collectezak rond te laten gaan in een gemeente in verstrooiing – u ziet ons al aankomen met een collectezak op de stoep!
Tegelijkertijd is geven deel van ons kerkelijk DNA.
Het is het oefenen in het delen van ons leven.
Daarom willen wij u voor de komende weken de volgende mogelijkheid bieden.
 
De collectedoelen van de komende zondagen zijn:
1. Diaconie
2. Kerk: Pastoraat en eredienst
 
Uw gift is van harte welkom op: NL97INGB 0657 5121 92 o.v.v. ‘Thuiscollecte maart’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.
 

Reacties zijn gesloten.