Oudejaarsdag, dinsdag 31 dec 2019, gezamenlijke avonddienst met de CGK om 19:00 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
Organist     : René de Kruijf
Welkom
Psalm 121: 1, 4 (ob)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
LvdK 390: 1, 3
Gebed
Bijbellezing: Psalmen 103: 1-22
Psalm 103: 1, 7 (nb)
Verkondiging: ‘Tel je zegeningen…’
LvdK 465: 1, 4
Dankgebed
Collectes
Collectes voor:
1. diaconie
2. pastoraat en eredienst
Geloofsbelijdenis (staande)
Ga met God (NLB 416)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.