Nieuwjaarsdag, woensdag 1 jan 2020, ochtenddienst Liturgie gezamenlijke dienst met de GCK in de Hoeksteen om 11 uur

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
Welkom
Psalm 100: 2, 4 (nb)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
LvdK 327: 1, 2, 3 (op melodie LvdK 239)
Gebed
Bijbellezing: Psalmen 130: 1-8
Verkondiging: ‘Uitzien naar de morgen…’
Ik zal er zijn (Sela) (=Opw. 770)
Dankgebed
Collectes voor:
1. kerk
2. onderhoud gebouwen
Jezus alleen (Opw 575)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.