Liturgieën zondag om 10:00 en 18:30 in de Dorpskerk 12 januari 2020

Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 12 januari 2020

 

Voorganger : Ds. M.P.D. Barth

Organist     : Wilco Gijzen

 

Welkom en mededelingen

 Lied 522:1,2,6 en 7 (Wkl)

 Stil gebed

 Votum

 Psalm 84:2 (OB)

 Wetslezing

 Psalm 17:3 (OB)

 Gebed om de Geest

 Kindermoment

 Kinderlied: Als je gelooft in de Here Jezus (OTH 389)

  Schriftlezing: Efeze 3:14-21

 Lied 338:1,2,5,6, en 7 (Wkl)

 Verkondiging

 Psalm 43:3 (OB)

 Avondmaalsformulier

 Lied 332:1,2 en 3 (Wkl)

 Gereedmaken van de tafel

 Psalm 116:1,3 en 4 (OB) (Tijdens het HA)

 Gebed

 Collecte

 Psalm 103:2 (OB)

 Zegen

_________________________________________________________________________

Liturgie zondagavond om 18:30 in de Dorpskerk 12 januari 2020

 

Voorganger : Prof. dr. F.G. Immink

Organist     : Jaap Hoeflaken

 

Welkom en mededelingen

Gezang 21:1 en 3 (Liedboek voor de kerken) Alles wat adem heeft, love…

Votum         

Groet           

Psalm 95:1 en 2 (OB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 31:15 en 17 (OB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen:  Oude Testament: Zefanja 3:14 – 20

                                 Nieuwe Testament: Marcus 1:9 – 15

Tekstwoorden: ‘De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het evangelie.’ (Marc. 1:15)

Psalm 72:1 en 6 (NB – Liedboek voor de kerken)

Preek

Gezang 423:1, 2, 3 en 4 (Liedboek voor de kerken) Ach blijf met Uw genade…

Gebeden

Collecte

Psalm 93:4 (OB)

Zegen          

Reacties zijn gesloten.