Liturgieën zondag in de Dorpskerk 22 december 2019.om 10:00 en 18:30

Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 22 december 2019

 

Voorganger :  Dr. H.A. Post

Organist     : Jaap Hoeflaken

 

Welkom en mededelingen

Ps. 145:1,2 OB (Oude berijming 1773) (staande)

Votum en groet (staande)

Ps. 145:4,6,7 (Oude berijming 1773)

Wet des Heren

Weerklank 110:1,5,8,10 Hoe zal ik U ontvangen

Gebed om de opening van het  Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Kindermoment

Kinderlied :Midden in de winternacht

Schriftlezingen: Jeremia 38:1-6; Mattheüs 21:33-46; Hebreeën 1:1

Uitgangspunt verkondiging: Mattheüs 21:37

Thema verkondiging: Waarom bent u ons komen hinderen?

Liedboek Gez. 118:1,2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Verkondiging

OTH editie 2015: Lied 319 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge

Dankgebed en voorbeden

Inzameling der gaven

Liedboek Gez. 125:1,2,4 O kom, o kom, Immanuël (staande)

Zegen (staande)

_________________________________________________________________________

Liturgie zondagavond om 18:30 in de Dorpskerk 22 december 2019

 

Voorganger :  Dr. H. Klink

Organist     : Jaap Hoeflaken

 

Welkom en mededelingen

Weerklank Gezang 106: 1, 3 (staande)

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Weerklank Gezang 269: 1,2,5

Geloofsbelijdenis

Psalm 123: 1  berijming 1773

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 1: 18-25  De geboorte van Christus

Psalm 119: 1,9 berijming 1773

Prediking (tekst: Mattheus 1: 20)

Weerklank Gezang 110: 1,3,4,7

Dankgebed

Collecte

Weerklank Gezang 111: 1,2,3 (staande)

Zegen (staande)

 

Reacties zijn gesloten.