Liturgieën zondag 5 januari 2020 om en 10:00 en 18:30 in de Dorpskerk

Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 5 januari 2020

 Voorganger : Prop. N. de Graaf

Organist     : René de Kruijf

 

Welkom en mededelingen

 Zingen: LvdK 167:1,2,3,6

 Stil gebed

 Votum

 Zingen: Ps. 63:1,2,3 (Oude berijming)

 Wetslezing: Ex. 20,1-17

 Zingen: Ps. 119:1,4 (Nieuwe berijming)

 Gebed om de Geest

 Kindermoment

 Kinderlied: OTH-2005: 414

 Schriftlezing: Joh. 1,19-43

 Zingen: Ps. 42:1,2,3 (Nieuwe berijming)

 Verkondiging: Wat zoek je?

 Zingen: WK 253

 Gebed

 Collecte

 Zingen: WK 249

 Zegenbede

 ________________________________________________________________________

Liturgie zondagavond om 18:30 in de Dorpskerk 5 januari 2020

Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop

Organist     : Jaap Hoeflaken

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum

Ps. 116: 3 (Oude berijming)

Wetslezing

Ps. 150: 1, 3 (Oude berijming)

Geloofsbelijdenis

Ps. 68: 10 (Oude berijming)

Gebed om de Geest

Schriftlezingen: 2 Samuël 11: 1-5 en 14-17, 2 Samuël 12: 1-7.

Ps. 51: 1, 5 (Nieuwe berijming)

Verkondiging

Gez. 460: 1, 3, 5 (LvdK 1973)

Gebed

Collecte

OTHoogte: 159 (Ga met God).

Zegen

 

 

Reacties zijn gesloten.