Liturgieën zondag 19 januari om 10:00 en 18:30 in de Dorpskerk te Maarssen

Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 19 januari 2020

Gezamenlijke dienst met de CGK

 

Voorganger : Ds. C. Brouwer

Organist     : Bram Brandemann

 

Welkom en mededelingen

Psalm 84: 1 (OB), 2 (DNP)

Stil gebed, votum, groet

Een toekomst vol van hoop – Sela (Piano Gera van Eijk)

Gebed

Wetslezing

Psalm 25: 2 (NB)

Kindermoment

‘k Heb Jezus nodig – OTH 2015 498

Schriftlezing Matteüs 4: 12-22

LvdK 47: 1, 3

Verkondiging ‘Navolging’

LvdK 455: 1, 2 en 3

Dankgebed

Collecten

Psalm 150: 1, 2 (NB)

Zegen

______________________________________________

 

Liturgie zondagavond om 18:30 in de Dorpskerk 19 januari 2020

 

Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop

Organist     : René de Kruijf

 

Welkom en mededelingen

Ps. 89: 7 (NB)

Stil gebed

Votum

Ps. 27: 3, 7 (OB)

Geloofsbelijdenis

Ps. 68: 10, 16 (OB)

Gebed om de Geest

Schriftlezingen: Schriftlezing: Openbaring 21: 9-27

OTH 141: 1, 3 (nieuwste bundel, Leid Gij mij)

Verkondiging

Thema: het nieuwe Jeruzalem

Gez. 300: 1, 4, 6 (LB, eens als)

Gebed

Collecte

Ps. 98: 4 (NB)

Zegen

Reacties zijn gesloten.