Liturgieën voor de diensten van as zondag 29 december om 10:00 uur en 18:30 in de Dorpskerk te Maarssen

Liturgie voor de dienst van as zondagavond 29 december om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

 

Voorganger:     Ds. C. van Andel

Organist       :  René de Kruijf

 

Welkom

Samenzang: LvdK 328

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang: Psalm 139 : 1, 14  ob

Woorden van leven

Samenzang: Psalm 103 : 3 (LvdK)

Gebed

Kindermoment

Samenzang OTH 333 : 1, 2, 5 (Mijn Vader, dank U wel dat U…)

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 18

Samenzang: Psalm 25 : 6, 7  ob

Verkondiging nav Johannes 1 : 18

Samenzang: LvdK 430 : 1, 4, 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Samenzang: OTH 213 (Veilig in Jezus’armen)

Zegen

 

Liturgie voor de dienst van as zondagavond 29 december om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

 

Voorganger:  Ds. R.F. de Wit

Organist       :  Jaap Hoeflaken

 

Welkom

Aanvangslied Psalm 92: 1 en 2 ob

Votum & Groet

Psalm 91: 1 en 7 ob

Geloofsbelijdenis

Lied 425 Weerklank Een Koning hebben wij

Gebed

Schriftlezing Lukas 2:22-38

Psalm 27: 1 en 7 ob

Verkondiging

Lied 509 Weerklank Mijn ogen zijn gevestigd

Dankgebed

Collecte

Slotlied Weerklank lied 49 Nu is het woord gezegd

Zegen

Reacties zijn gesloten.