Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Open Hof 26 januari 2020 en Liturgie zondagavond om 18:30 in de Dorpskerk 26 januari 2020

Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Open Hof 26 januari 2020

 

Voorganger : Ds. J. Overeem

Organist     : Jaap Hoeflaken

 

 Welkom en mededelingen

 Psalm 150: 1 en 3 (oude berijming) (staande)

 Votum en groet (staande)

 OpTh 135 ‘Zie ik sterren aan de hemel staan’

 Tien Woorden / Liefdegebod

 Psalm 18: 1 (nieuwe berijming)

 Gebed om de verlichting met de heilige Geest

 Kindermoment

 Kinderlied Ik ben veilig in Jezus; armen (OpTh 418)

 Schriftlezing Johannes 1.35-51

 Gezang 47 ‘Jezus die langs het water liep’

 Verkondiging

 OpTh 282 ‘Jezus vol liefde’

 Gebeden

 Inzameling van gaven

 Gezang 428; 1,, 3, 4 ‘Jezus, mijn verblijden’ (staande)

 Zegen (staande)

 

_______________________________________________________________

 

Liturgie zondagavond om 18:30 in de Dorpskerk 26 januari 2020

 

Voorganger : Ds. A. van Duinen

Organist     : René de Kruijf

 

Welkom en mededelingen

Gezang 177: 1,2 (Weerklank) Jezus is mijn toeverlaat (staande)

Stil gebed + Votum (staande)

Psalm 138: 1,4 (OB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 121: 1, 2 (OB)

Gebed om de Geest

Schriftlezingen: Jesaja 61: 1-3 en Lukas 7: 11-17

Psalm 56: 4,6 (OB)

Verkondiging  :  Thema: Jezus is Here van leven en dood

Psalm 102: 9, 10 (Weerklank)  Uit de hemel hoog verheven

Gebeden

Inzameling van gaven

Gezang 513: 1,3,4 (Weerklank)  Soms groet een licht van vreugde (staande)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.