Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 9 augustus 2020

Voorganger    : Ds. G.J. van Beusekom

Organist        : Wim Neven

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Gezang 14:1,3 WK

Votum en groet

Gezang 249:1 WK

Wetslezing Deuteronomium 6:1-9

Psalm 78:2 WK

Gebed

Schriftlezing Jesaja 65:19, 21-23

Gezang 31:5 WK

Schriftlezing Psalm 128

Psalm 128:1 WK

Preek  Het thema is: gezegend de man-vrouw-kinderen-gemeente nav Ps 128

Psalm 128:2,3 WK

Gebed

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte

augustus 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Psalm 147:6 OB

Zegen

Collecten bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.