Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 5 juli 2020

Voorganger: Prof. dr. G. van den Brink

Met medewerking en de muziekgroep

Welkom en mededelingen

Psalm 130 Uit de diepte roep ik U

Votum en groet (staande)

Ps.84:1, 5 en 6 (Oude berijming)

1Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,

Lezing van de wet

Gebed

Schriftlezingen:

-Gen.9:18-29  De zonen van Noach

-Gal. 3:19-29 De wet onze leermeester tot Christus

Familie OPW.767 Hoe mooi en hoe heerlijk

Preek 

Groot is Uw trouw

Collecte aankondiging

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Dankgebed en voorbeden

Zegenlied

Zegen (staande)   

Collecten bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.