Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 26 juli 2020

Voorganger   : H.E. (Hugo) Dankers

Organist        : René de Kruijf

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 63:1, 2 (Oude berijming)

stil gebed

votum en groet

Llied 288:1, 2, 3 (Weerklank) – Wees stil voor het aangezicht van God 

Wetslezing

Gebed 

Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:1 (HSV)

Psalm 119:65, 66 (Weerklank) 

Verkondiging met als thema: De verlangens rond je lijf 

Lied 209:1, 2, 3, 4, 5 (Op Toonhoogte 2005) –  Wees mijn verlangen 

gebed 

– Collecte aankondiging Collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen

Psalm 63:3 (Oude berijming) 

Zegen

Orgelspel

Reacties zijn gesloten.