Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 2 augustus 2020

Voorganger    : Ds. C. van Andel

Organist        : René de Kruijf

 .

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 36: 2 (Oude berijming)

Regel voor het leven: 1 Thess.5:12-24

Stel mijn vertrouwen (2x) kinderlied

Gebed

Schriftlezing: 2 Thess.2  (HSV)

Psalm 2 :  1, 4 (Weerklank)

Verkondiging “Sta en houd vast” nav 2Thess.2:15

OTH 296 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Dankgebed en voorbeden

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen

SLOTLIED:  Zegen ons, Algoede Weerklank 477  

Zegen

Collecten bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.