Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 19 juli 2020

Voorganger: Ds. Ds. H.J.P. de Pater

Met medewerking van de muziekgroep en inclusief  twee voorzangers Ruth Nagel en Bernard Roseboom

 

ORGELSPEL
WELKOM – MEDEDELINGEN
LIED: Op Toonhoogte (2005) 248 “Voor de allerhoogste Heer”
MOMENT VAN STIL GEBED
VOTUM EN GROET
LIED: Op Toonhoogte (2005) 5 (= Ps. 33 NB) 2,8
GEBODSLEZING: WETSLEZING
LIED: Op Toonhoogte (2005): 187 “Maak mij rein voor U”
GEBED OM OPENING VAN HET WOORD
SCHRIFTLEZING: Daniël 9:1-19 HSV
LIED: Weerklank 492
VERKONDIGING
LIED: Op Toonhoogte (2005) 33 (= Psalm 130 OB): 2,4
DANKGEBED – VOORBEDEN – STIL GEBED – ONZE VADER

Collecte aankondiging

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

SLOTLIED: Weerklank 472
HEENZENDING EN ZEGEN
ORGELSPEL

Reacties zijn gesloten.