Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 16 augustus 2020

Voorganger    : Ds. C.N. van Dis

Organist        : Jaap Hoeflaken

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied voor de dienst Psalm 92 : 1, en 4 (WK)

Gebed van voorbereiding

Psalm 92 : 7 en 8 (WK)

Gebod en belofte

Gezang 497 : 1 en 2 (WK)

Votum en groet

Gezang 497 : 3 en 4 (WK

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied OTH (2005) 439

Schriftlezingen (1) Jesaja 5, 1-7 Het lied van de wijngaard

Psalm 80 : 9 en 10 (OB)

(2) Johannes 15, 1-17 De ware Wijnstok en de ranken

Psalm 25: 6 en 7 (OB)

Preek Vruchtdragen (Johannes 15, 5)

Gezang 503 : 1, 3 en 5 (WK)

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte

augustus 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Dank – en voorbeden

Gezang 359 (WK)

Heenzending en zegen

Collecten bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.