Liturgie zondagmorgen 18:30 in de Dorpskerk 9 februari 2020

Voorganger: Ds. M. van de Ruitenbeek

Organist    : Jaap Hoeflaken

 

Welkom en mededelingen

Voorzang: Lied 441: 1, 2, 4 (WK) (Heer wijs mij Uw weg)(staande)

Stil gebed, votum en groet (staande)

Psalm 25:2, 6 (OB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 86: 7 (WK)

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 4: 18-22 en Lukas 9:57-62

Psalm 37: 2, 3 (WK)

Preek

Tekst: Lukas 9: 57-62

Thema: Een discipel van Jezus volgt zijn Meester.

Psalm 17: 3, 4 (OB)

Dankgebed

Collecte

Lied 447: 1, 2 (WK) (Jezus ga ons voor)(staande)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.