Liturgie zondagmorgen 10:00 in de Dorpskerk 2 februari 2020

Voorganger : Prop. N.H. de Graaf

Organist     : Wilco Gijzen

 

Welkom en mededelingen

Zingen: WK 278   Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen,

Stil gebed

Votum

Zingen: Ps. 92:1,7,8 (OB)

Wetslezing

Zingen: Ps. 119:1,57 (OB)

Gebed om de Geest

Kindermoment

Kinderlied: Ik heb een plekje voor Jezus (OTH 419)

Schriftlezing: Jes. 5,1-7 Het lied v.d. wijngaard en

Luk. 13,6-9  De onvruchtbare vijgenboom

Zingen: Ps. 67,1,2,3 (NB)  God zij ons gunstig en genadig.

Verkondiging

Zingen: WK 207  Wat zijn de goede  vruchten,

Gebed

Collecte

Zingen: WK 8  Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen.

Zegenbede

 

 

Voor aankondiging 

Zondagavond 18:30 in de Dorpskerk 2 februari 2020

 

Opstaan om te redden

 

In de avonddienst in de Dorpskerk van Maarssen gaat het over God die opstaat tegen foute woorden van mensen. Die hebben grote gevolgen. In de week van 75 jaar bevrijding van de Holocaust werden we daar allemaal weer aan herinnerd. We lezen Psalm 12. Die is erg onbekend. Maar uit het leven gegrepen. Het gaat over waarheid die struikelt. Gebral en gevlei die een schijn van recht ophouden. Slimme reclames. Omhoog slijmen, naar beneden trappen. Hoe houd je vol in een wereld vol grootspraak? Zijn we weerbaar? Trouw aan onze roeping? Elders lijdt de Kerk onder geheime politierapporten en arrestaties. Wat kan de rechtvaardige doen als de grond onder alles wegzinkt? Als niemand trouw is of waarheid spreekt ? De dichter van Psalm 12 bidt om redding: Help! (1-5) De God van Israƫl spreekt dat Hij nu opstaat om te redden (6) omdat zijn zuiver woord weerbaar maakt om zelf ook op te staan (7-9). Godsspraak die in Jezus Christus grootspraak stopt. Wat betekent dat voor ons en voor de Kerk in de wereld van vandaag?

 

  1. Cor van Dis

Reacties zijn gesloten.