Liturgie zondag 3 november 2019, aanvang 18:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger:  Ds. F.A.J. Heikoop

Organist    :  Jaap Hoeflaken

Welkom

Ps. 118: 14 (OB) (staande)

Votum en groet (staande)

Ps. 42: 1, 5 (OB)

Geloofsbelijdenis

Ps. 150A: 1, 2, 3 

-1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor

-2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,

-3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

Gebed

Schriftlezingen 1 Kor. 15: 50-58, 1 Thes. 4: 1-18.

-1 Kor. 15: 50-58, Uitzicht op de overwinning

-1 Thes. 4: 1-18: Opwekking tot heilig leven / Opwekking tot onderlinge liefde /  De opstanding bij Christus’ wederkomst

Thema: waar zijn onze doden?

Ps. 68: 10 (OB)

Verkondiging

Gez. 300: 1, 4, 6

-1 Eens, als de bazuinen klinken,

-4 Als de graven openbreken

-6 Van die dag kan niemand weten,

Dankgebed

Collecten:

-1e Diaconie

-2e Pastoraat en eredienst

-3e Onderhoud gebouwen

Gez. 416: 1, 2, 3 Ga met God en Hij zal met je zijn (staande)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.