Liturgie zondag 3 november 2019, aanvang 10:00 uur in de Dorpskerk

Voorganger:  Ds. Gert-Jan Codée

Organist    :  Bram Brandemann

Welkom

Psalm 100: 1 en 2 (OB) (staande)

Votum en groet (staande)

Psalm 100: 3 en 4 (OB)

Wetslezing

Lied 324 Weerklank:

-1 Alles in allen zult Gij voor ons zijn.

-2 Niemand is waard uw gast te mogen zijn.

Gebed

Kinderlied: 

-1 Dank U wel voor de sterren en de maan

-2 Dank U wel voor de bloemen in het gras

-3 Dank U wel voor de wolken en de wind

Schriftlezing Mattheüs 15:32-39 De tweede wonderbare spijziging

Verkondiging

Lied 324 Weerklank:

-3 Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam,

-4 Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.

-5 Allen die eten van het ene brood,

-6 Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn,

Formulier tweede deel – GEDACHTENIS VAN CHRISTUS / ONDERWIJZING OVER DE INZETTING

Gebed

Nodiging

Psalm 65: 1 bij het aangaan (OB)

Psalm 65: 2 tijdens (OB)

Psalm 65: 3 bij aangaan (OB)

Psalm 65: 6 tijdens (OB)

Dankgebed

Collecten:

1e Oogstgroet

2e Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen

Lied 138 OTH: 1 en 2

-1 Zegen ons Algoede,

-2 Stort, op onze bede,

Zegen (staande)

Lied 138 OTH:

-3 Amen, amen, amen,

Reacties zijn gesloten.