Liturgie zondag 27 oktober 2019, aanvang 18:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger:  Ds. Gert-Jan Codée

Organist    :  Jaap Hoeflaken

 

Welkom

Weerklank 452: 1, 2 en 5 (staande)

-1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.

-2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

-5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,

Votum en groet (staande)

Psalm 81: 1 en 12 OB

Lezing Avondmaalsformulier eerste deel

Lied 150 OTH 

-1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta

-2 ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd

-3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw

-4 Vader van het leven, ik geloof in U

Gebed

Schriftlezing Mattheüs 15: 21-28

Zondag 7, Vraag 21: Wat is een oprecht geloof?

Psalm 56: 4 Weerklank Het is de HEER, wiens woord ik lovend lees,

Verkondiging

Weerklank lied 372: 2, 3 en 4

-2 In geloof mag ik het weten,

-3 Ik vertrouw, dat is geschonken

-4 Wat een christen moet geloven,

Dankgebed

Collecten:

-1e Diaconie

-2e Pastoraat en eredienst

-3e Onderhoud gebouwen

Psalm 87: 3, 4 en 5 OB (staande)

Zegen (staande)

 

 

Reacties zijn gesloten.