Liturgie zondag 27 oktober 2019, aanvang 10:00 uur in de Dorpskerk

Voorganger:  Ds. B.J. van der Graaf

Organist    :  Jaap Hoeflaken

 

Welkom

Voorzang: Psalm 138: 1 ob (staande)

Stil gebed (staande)

Bemoediging en groet (staande)

Psalm 138: 2 en 3 ob

Het gebod van God

OTH 116 Heilige Geest van God,  vul opnieuw mijn hart.

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: (OTH 441) Maak een vrolijk geluid voor de Heer,

Bijbellezingen: – Psalm 115  De heerlijkheid van de HEERE

                             – 1 Johannes 5:21 

Lied 743 (2013)

-1.Wij offerden aan goden

-2.Wij zongen met zijn allen

-3.Weer teisteren de machten

-4.Wij blijven op U hopen,

Preek, met als thema: Ontmasker je afgoden!

Psalm 96: 1, 2 en 3 ob

Gebeden

Collecten: 1e Kinderfonds MAMAS

                    2e Pastoraat en Eredienst

                    3e Onderhoud gebouwen
Gezang 305 (staande)

-1 Waar God de Heer zijn schreden zet

-2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.