Liturgie zondag 10 november 2019, aanvang 18:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger: Ds. H.F. Klok

Organist: René de Kruijf

Vz: Zingende Gezegend 301 vs  1, 2 en 4   Mijn hart wacht stil op U, o Heer (staande)

Votum en groet (staande)

Ps. 138 vs 2 nw ber LbK

Geloofsbelijdenis

Ps 89 vs 1 oud ber

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuël 3 vs 1-10

Gezang 329 geheel LbK   Grote God, Gij hebt het zwijgen

Prediking tekst: 1 Samuel 3 vers 10

Ps 62 vs 1 en 7  nw ber LbK

Dankgebed en voorbeden

Collecte:

1e Diaconie

2e Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen

OTH 263 (geheel) Grote God wij loven U (staande)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.