Liturgie zondag 10 november 2019, aanvang 10:00 uur in de Dorpskerk

Voorganger:  Ds. Gert-Jan Codée

Organist    :  Bram Brandemann

 

Welkom

Psalm 33: 7 en 8 Weerklank (staande)

Votum en groet (staande)

Van U zijn alle dingen Lied 467: 1, 2 en 5 Weerklank

Wetslezing

Psalm 119:53

Gebed

Ik ben veilig in Jezus' armen (OTH 418)

Schriftlezing: Lukas 17:11-19

1 Thessalonicenzen 5:15-18

Psalm 146: 1en 3 OB

Verkondiging

Psalm 67: 1 en 2 Weerklank

Gesprek met Jaap den Butter, GZB

Afgesloten met: Lied 395: 1 en 2 OTH De Here zegent jou

Dankgebed

Collecte:

1e  Zending GZB (Fam. Den Butter)

2e Zending IZB

3e Onderhoud gebouwen

Weerklank Lied 240: 1, 2, 3, en 4 Jezus zal heersen waar de zon (staande)

Zegen (staande)

 

 

Reacties zijn gesloten.