Zondag 10 mei 2020, gezamenlijke ochtenddienst met de CGK De Hoeksteen om 10 uur in de Dorpskerk

Voorganger: Dr. M. Dubbelman (pkn)

Het wonder van de drijvende bijl – 2 Koningen 6 

Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en begroeting
De Heer is mijn Herder (Lvdk 14: 1, 2, 5)
Geloofsbelijdenis
Geprezen zij de Heer (Hemelhoog 171: 1, 2)
Gebed
Kindermoment
Bijbellezing: 2 Koningen 6: 1-7
Familie (Opw 767)
Verkondiging:
Verberg mij nu (OTH2015 235)
Dankgebed en voorbeden
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst
Uw gaven kunt u overmaken via de bank te maken of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte mei 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.

 

Psalm 68: 10 (ob)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.