Liturgie voor de dienst van as zondagmorgen 9 februari om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

Voorganger: Ds.  A.J. Zoutendijk

Organist      : Wilco Gijzen

 

Welkom en mededelingen

Psalm 67 vers 1 en 2 Nieuwe Berijming (staande)

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Psalm 111 vers 1,5 Oude Berijming

Lezing van het gebod

Hemelhoog 286  Vader, vol van vrees en schaamte

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment en kinderlied OTH 423: Ik wens je

Schriftlezing: Matteüs 4:12-25

Psalm 72 vers 2,4 Oude Berijming

Preek over Matteüs 4:13 en 23 Thema: Jezus binnen en buiten

Weerklank Lied 253 vers 1,2,4  Iedereen zoekt U, jong of oud

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Gezang 463 vers 1,3,2  (die volgorde) O Heer die onze Vader zijt (staande)

Zegen (staande).

Reacties zijn gesloten.