Liturgie Tweede Kerstdag, donderdag 26 dec 2019 om 10:00 uur in de Dorpskerk voor de gezamenlijke zangdienst met de CGK

Voorganger:  ds. C. Brouwer

Organist      :  Jaap Hoeflaken

Trompet       : Coen Rebel

 

Welkom
Komt allen tezamen (LvdK 138: 1)
Eer zij God in onze dagen (LvdK 134: 1, 2)
Stil gebed, verklaren afhankelijkheid en begroeting
Bijbellezing: Lukas 2: 1-7
Licht in de nacht (Opw 527)
Stille nacht (LvdK 143: 1, 2, 3)
Bijbellezing: Lukas 2: 8-16
Heerlijk klonk het lied der eng’len (JdH 70: 1, 2)
Gebed
In de stad van koning David (OTH2015 86: 1, 2, 3)
Bijbellezing: Lukas 2: 17-21
Wonderbare Raadsman: 1, 2
Overdenking ‘Hij kreeg de naam Jezus’
Komt, verwondert u hier, mensen (LvdK 139: 1, 3)
Schoonste Heer Jezus
Komt, laten wij aanbidden (Opw 529)
Dankgebed
Collectes
Vervuld van uw zegen (NLB 425)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.