Liturgie: 21 juli 10:00, Doopdienst Tamar en Nick (Dorpskerk)

In deze dienst gaat onze wijkpredikant ds. G.J. Codée  voor.

Hoe onze diensten eruit zien en wat we in onze diensten doen hebben we op deze pagina beschreven.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 111:5 (staande)

Stil gebed: (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Liedboek voor de Kerken 460: 1-3

Wetslezing: Romeine 12: 4-11

Afscheid ouderling Hans Nootenboom

Zingen: Avondzang vers 7 (staande)

Gebed

Kindermoment

Zingen kinderlied: Jezus is de Goede Herder (Weerklank 612) 

Bijbellezing: Exodus 14

Zingen:  Psalm 81: 1, 11 en 12

Verkondiging

Zingen: Wij komen bij het water saam (Lied 317: 1-4, Weerklank)

Dooponderwijs

Gebed voor de doop en voorbeden

Zingen: Doop (Sela)

Zingen: Psalm 105:5 (Tamar en Nick worden binnen gebracht)

Doopbeloften

Bediening van de doop

Zingen: Psalm 134:3 (staande)

Zingen: Uw naam zij glorie toegebracht (Lied 317:5, Weerklank)

Vraag voor de gemeente

Dankgebed

Collectes

We collecteren voor:

  1. Zending: Zuid-Oost Azië
  2. Pastoraat en eredienst
  3. Onderhoud gebouwen

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (staande)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.