Liturgie Jeugddienst zondagmiddag 17:00 in de Dorpskerk 16 februari 2020

Voorganger: Ds. J.H. Visser

Mmv de muziekgroep

 

Welkom

Votum en groet (Sela)

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.

Lied: Wij zijn hier bijeen in Jezus naam

Inleiding: schuldbelijdenis .

Lied: Create in me a clean heart

Genadeverkondiging .

Gebed om de opening van het woord

Schriftlezing: Johannes 15:9-17 Het gebod van de liefde

Lied: Anker in de tijd (Opwekking 726)

Preek ‘Vrienden van God’

Lied: Thuis (Sela)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Gezongen Onze Vader (LB 371) (staande)

Slotlied: Ga met God (LB 416) (staande)

Reacties zijn gesloten.