Liturgie 1e kerstdag om 10:00 in de Dorpskerk 25 december 2019

Voorganger :  Ds. A.J. Zoutendijk

Organist     : René de Kruijf

 

Koorzang: Oh holy Night

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Weerklank 129 Komt allen tezamen

Woorden van geloof en belijden

Zingen: Weerklank 138 Wij trekken in een lange stoet: vers 1a,2v,3m,4a

Muziekgroep: Wijs mij de weg naar Betlehem (Sela)

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Kinderlied: Kom allemaal samen

Eerste Schriftlezing: Jesaja 9:1-6

Zingen: Psalm 98 vers 1,2

Tweede Schriftlezing: Lucas 2:1-14

Koorzang: Vrede klinkt helder in die nacht; Mary’s baby is finally here

Verkondiging over Lucas 2:10 en 11  Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zingen: Psalm 118 vers 9,10 Weerklank

Koorzang: Holy Infant; Our promised Messiah

Collecte

Dankgebed

Zingen: Weerklank 115 Laat ieder het horen vers 1a,2m,3v,4a en het refrein: allen

Zegen

Zingen: Ere zij God

 

Reacties zijn gesloten.