Liturgie: 15 september 10:00 (Dorpskerk)

In deze dienst gaat onze eigen wijkpredikant ds. G.J. Codée voor.

Hoe onze diensten eruit zien en wat we in onze diensten doen hebben we op deze pagina beschreven.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen: Grote God wij loven U (Weerklank 433: 1 en 3 (staande))

Stil gebed: (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Stil, mijn ziel wees stil

Zingen: De vreugde van U is mijn kracht

Wetslezing

Zingen: Psalm 100: 1 en 2 (OB)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Vertel het aan de mensen

Bijbellezing: Lukas 14:25-35

Zingen:  Hij is genoeg

Verkondiging

Zingen: Herstel mijn eerste liefde

Dankgebed

Collectes

We collecteren voor:

  1. Jeugdwerk
  2. Pastoraat en eredienst
  3. Onderhoud gebouwen

Zingen: O Grote God die liefde zijt (Weerklank 455: 1, 2 en 4

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.