Liturgie: 11 augustus 10:00 (Open Hof)

In deze dienst gaat ds. M.P.D. Barth uit Schoonhoven  voor.

Hoe onze diensten eruit zien en wat we in onze diensten doen hebben we op deze pagina beschreven.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen: LvK Gezang 326: 1 en 5 (staande)

Stil gebed: (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Psalm 63: 1

Wetslezing

Zingen: LvK gezang 285:1 en 4

Gebed

Kinderlied: Ik volg de Heer

Bijbellezing: Genesis 26: 1 – 22

Zingen:  Psalm 66: 3 en 4 (NB)

Verkondiging: thema ‘Het geloofsleven van Izak’

Zingen: Psalm 4: 1 en 4 (OB)

Dankgebed

Collectes

We collecteren voor:

  1. Werelddiaconaat (GZB) Colombia
  2. Pastoraat en eredienst
  3. Onderhoud gebouwen

Zingen: OTH 242:1 en 2 (staande)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.