Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 12 juli 2020, middagdienst om 17 uur in de Dorpskerk

Voorganger: Ds. H. Klink

Organist: Mevr. R.B. Looijenga

.

Welkom

Stil gebed,

votum en groet

Gebed

Psalm 45: 1, 2 oude berijming

Bijbellezing: Handelingen 9: 1 – 9

Verkondiging (tekst: Handelingen 9: 4

Gezang 459: 1, 3 uit Weerklank

Dankgebed (eventueel met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader)

Collecte aankondiging

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Geloofsbelijdenis

Psalm 118: 7 oude berijming

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.