Kerkdiensten op zondag 22 en 29 maart en 5 april

Zondag 22 en 29 maart en 5 april wordt er, gezamenlijk met de CGK, een online dienst uitgezonden om 10.00 uur. De diensten worden uitgezonden vanuit de Dorpskerk en zijn voor de gemeenteleden thuis mee te luisteren via de gebruikelijke kanalen. De dienst is tevens met beeld te volgen via het Ichthus YouTube kanaal. Ds. C. Brouwer gaat in deze diensten voor.

Zondag 22 mrt 2020, ochtenddienst, gezamenlijk vanuit de Dorpskerk

Gezamenlijke dienst vanuit de Dorpskerk. Deze dienst is thuis mee te luisteren via de gebruikelijke kanalen. Dus via de website van de kerk, via kerkdienstgemist.nl of via de “Lukas” luisterkastjes.
Klik hier om de dienst met beeld te volgen.

Voorganger: ds. C. Brouwer
Welkom en mededelingen
Psalm 42: 7 (nb)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Gereformeerd kerkboek 91: 1, 2
Gebed
Lezing van Gods wet uit Galaten 5: 1, 13-26
Ik leef (Sela)
Kindermoment
Kom aan boord (OTH 453)
Bijbellezing: Mattheüs 26: 36-46
Overdenking
‘Angst om door te gaan’
Psalm 116: 1, 5 (ob)
Gebeden
Jezus alleen (Opw 575)
Zegen (staande)

Diaconale collecte deze zondagen
Het is vrij lastig om de collectezak rond te laten gaan in een gemeente in verstrooiing – u ziet ons al aankomen met een collectezak op de stoep! Tegelijkertijd is geven deel van ons kerkelijk DNA. Het is het oefenen in het delen van ons leven. Daarom willen wij u voor de komende weken de mogelijkheid bieden uw bijdrage over te maken naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte maart 2020’.
De opbrengsten worden dan verdeeld onder Diaconie en Pastoraat en eredienst. Inmiddels is met de Ichthus afgestemd dat het diaconale doel tijdens deze bijzondere diensten de Voedselbank Stichtse Vecht zal zijn.

Na de dienst willen we kijken of het lukt om digitaal samen koffie te drinken.

Dit kan door na de dienst te klikken op meet.google.com/npz-erij-bmv.

Reacties zijn gesloten.